Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523, 8 37 477 513
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Atliekų tvarkymas

Šiukšles ir buitines atliekas Domeikavos seniūnijos teritorijoje išveža UAB "Ekonovus":

Adresas: Vandžiogalos g. 92, LT-47446 Kaunas
Klientų aptarnavimas (8 37) 377099
Antrinės žaliavos (8 37) 488399
Faks. (8 37) 377766
Padalinio vadovo mob. 8610 18975
El.paštas: kaunas@ekonovus.lt

Atliekų turėtojas, nesudaręs sutarties yra baudžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka - užsitraukia baudą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51 3 ir 161 straipsnius.

Atliekos tvarkomos vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2002 m. kovo mėn. 20 d. sprendimu Nr. 27 patvirtintomis "Kauno rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis".

1. Kiekvieno žemės sklypo, esančio Seniūnijos teritorijoje, savininkas (nuomininkas, naudotojas ar valdytojas) yra atsakingas už atliekų surinkimą ir jų išvežimą iš savo žemės sklypo nesvarbu, ar tas sklypas yra įregistruotas Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro įmonėje, ar ne.

2. Visi atliekų turėtojai, besinaudojantys Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema - individualių namų valdų savininkai, butų savininkai (arba daugiabučių namų savininkų bendrijos bei būsto eksploatavimo įmonės (daugiabučių namų administratoriai*), sodų ir garažų valdų savininkai (arba sodų ir garažų bendrijos); įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo sudaryti viešąsias sutartis su konkrečiu atliekų tvarkytoju - operatoriumi, UAB "Ekonovus", kurį pasirinko Savivaldybės taryba.

3. Atliekų turėtojai - individualių namų valdų savininkai, daugiabučių namų savininkų bendrijos bei būsto eksploatavimo įmonės (daugiabučių namų administratoriai*), sodų ir garažų bendrijos; įmonės, įstaigos ir organizacijos atliekoms surinkti privalo apsirūpinti konteineriais, kuriuos nemokamai pateikia atliekų tvarkymo sistemos operatorius.

4. Draudžiama išmesti atliekas už savo sklypo ribos, t. y. gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose ar laukuose.

5. Komunalinių atliekų konteineriai turi būti tuštinami ne rečiau kaip:

a) kolektyvinio naudojimo, skirti daugiabučių namų gyventojams - 2 kartus per savaitę,

b) esantys individualiose namų valdose ir esantys įmonėse, įstaigose, organizacijose - 1 kartą per savaitę.

6. Komunalinėms atliekoms iš individualių namų valdų rinkti paprastai naudojami plastikiniai dviračiai 120 ar 140 arba 240 litrų talpos konteineriai. Šie konteineriai laikomi individualioje namų valdoje ir nustatytu, su atliekų tvarkytoju suderintu laiku išridenami į nustatytą vietą, kad būtų patogu juos ištuštinti. Individualių namų valdų savininkai patys parenka vietą atliekų surinkimo konteineriui statyti.

8. Statybinės atliekos, susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje iki jų perdavimo atliekų tvarkytojui ar atliekų perdirbėjui (naudotojui).

Juridiniai ar fiziniai asmenys, pageidaujantys vykdyti statybos (rekonstrukcijos ar griovimo) darbus, prieš gaudami leidimą vykdyti šiuos darbus, privalo pateikti Kauno r. savivaldybės administracijai (Statybos ir komunaliniam skyriui) duomenis (informaciją) apie numatomą susidarysiančių statybos atliekų kiekį, rūšis bei jų tvarkymo būdus.

Juridiniai ar fiziniai asmenys, priduodami pastatytus statinius priėmimo komisijai, turi pateikti Kauno r. savivaldybės administracijai (Statybos ir komunaliniam skyriui) informaciją (duomenis ir/ar dokumentus) apie faktinį susidariusių statybos (griovimo) atliekų kiekį, rūšis bei jų sutvarkymo būdus.

9 . Informaciją apie stambiagabaričių atliekų surinkimą ir tvarkaraštį (apvažiavimo datą ir laiką) atliekų tvarkytojas pateikia atliekų turėtojams, seniūnui ir skelbia vietinėje spaudoje.

10. Buityje susidarančias pavojingas atliekas atliekų turėtojas privalo atiduoti operatoriui-atliekų tvarkytojui, kai jis iš anksto paskelbtu laiku vykdo šių atliekų surinkimą atliekų turėtojų apvažiavimo būdu.

Informaciją apie šių atliekų surinkimą ir tvarkaraštį (apvažiavimo datą ir laiką) atliekų tvarkytojas pateikia atliekų turėtojams, seniūnijų seniūnams ir skelbia vietinėje spaudoje.

11. Naudotas automobilių padangas automobilių remonto dirbtuvės (servisai) ir naudotų automobilių demontavimo aikštelės privalo atiduoti (pristatyti) atliekų tvarkymo įmonėms, kurios turi teisę jas priimti. Naudotas padangas (ne daugiau kaip 5 padangos vienam automobiliui) galima priduoti į stambiųjų atliekų priėmimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikšteles Ašigalio g. 20a ir Julijanavos g. 1a, Kaune. Telefonas pasiteiravimui (8 37) 386949.

Individualių transporto priemonių savininkai naudotas padangas turi atiduoti operatoriui - atliekų tvarkytojui, kai jis iš anksto paskelbtu laiku vykdo stambiagabaričių atliekų surinkimą atliekų turėtojų apvažiavimo būdu.

12. Už gatvėse, ant šaligatvių ir žaliųjų plotų, susikaupusių sąšlavų bei šiukšlių, išmetamų į šiukšlių dėžes (urnas), išvežimą yra atsakingi teritorijų (žemės sklypų) savininkai (naudotojai, valdytojai, nuomotojai) bei teritorijas valančios įmonės.

13. Fekalijos: skystos maisto atliekos, nuotėkos, išmatos ir kitos panašios kilmės skystos atliekos kaupiamos telkiniuose, kurie nesujungti su miestų (gyvenviečių) kanalizacijos tinklais.


Valdose (žemės sklypuose), kuriose gyvena žmonės ar vykdoma veikla, dėl kurios atsiranda fekalijų, ir kuriose kanalizacijos vamzdynai neprijungti prie miesto (gyvenvietės) kanalizacijos tinklų, turi būti įrengti sandarūs telkiniai skystoms atliekoms kaupti. Į fekalijų kaupimo telkinius draudžiama pilti kietas atliekas, pavojingas atliekas bei naftos produktus. Sukauptų fekalijų išvežimui sudaroma sutartis su UAB "Komunalinių paslaugų centru":

Adresas: Vytauto g. 71, Garliava, LT-53258 Kauno rajonas
Tel. (8 37) 39 30 69,  faks. (8 37) 39 30 78
El. paštas info@rkpc.lt