Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523, 8 37 477 513
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Būsto šildymo išlaidų, šaltam ir karštam vandeniui bei nuotekoms kompensacija

Paslaugos pavadinimas Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos
Paslauga skirta Fiziniams asmenims
Paslaugos teikėjas Kauno rajono savivaldybė
Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis) Kompensacijos už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį
Tikslinės grupės Socialiai remtini gyventojai
Kategorija Socialinė parama
Paslaugos aprašymas

Kompensacija skiriama vadovaujantis 2011-12-01 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims pakeitimo įstatymu Nr. XI-1772.

Išlaidų už būsto naudingojo ploto, bet ne didesnio už nustatytą normatyvą, šildymą, atsižvelgiant į energijos ar kuro sąnaudas, bet ne didesnes už normatyvą, dalis, viršijanti 20 procentų skirtumo tarp šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų ir 100 procentų valstybės remiamų pajamų šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) dydžio.

Būsto naudingojo ploto normatyvas vienam jame gyvenančių šeimos narių (asmeniui) yra 38 kvadratiniai metrai, kiekvienam kitam šeimos nariui - 12 kvadratinių metrų.

Išlaidų už faktinį šalto vandens bei nuotekų kiekį, bet ne didesnį už nustatytą normatyvą, dalis, viršijanti 2 procentus šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų.

Šalto vandens ir nuotekų normatyvas yra 2 kubiniai metrai vienam šeimos nariui (asmeniui) per mėnesį.

Išlaidų už faktiniam karšto vandens kiekiui, bet ne didesniam už nustatytą normatyvą, paruošti dalis, viršijanti 5 procentus šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų.

Karšto vandens normatyvas yra 1,5 kubinio metro vienam šeimos nariui (asmeniui) per mėnesį.


Kompensacijai gauti pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas-paraiška, kurioje reikia nurodyti duomenis apie šeimą, jos narių veiklos pobūdį, turimą turtą, gaunamas pajamas bei kitą būtiną informaciją.
2. Suaugusių šeimos narių asmens tapatybės dokumentai.
3. Vaikų (vaiko) gimimo liudijimai (liudijimas).
4. Pažyma apie šeimos sudėtį.
5. Pensininko, neįgaliojo (invalido) pažymėjimai.
6. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
7. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl kompensacijos mėnesio).
8. Valstybinės teritorinės darbo biržos pažymos.
9. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų.
10. Dokumentas, kuriame nurodytas gyvenamosios patalpos naudingasis plotas.
11. Atsiskaitymo knygelės už elektros energiją ar gamtines dujas.
12. Žemės nuosavybės liudijimai arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę.
13. Transporto priemonių įsigijimą liudijantys dokumentai.
14. Pažyma apie nuolatinės slaugos šeimos nariui būtinumą.
15. Santuokos liudijimas.
16. Mirties liudijimas.
17. Ištuokos liudijimas.
18. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo.
19. Nutartis (ieškinys su rezoliucija) neskirti bylos dėl tėvystės nustatymo nagrinėti teismo posėdyje.
20. Kitos savivaldybės pažyma apie mokamas (nemokamas) išmokas, kai šeimos nariai deklaruoja gyvenamąsias vietas skirtingose savivaldybėse.
21. Kiti dokumentai.
22. Banko sąskaita arba mokėjimo kortelė ( DnB Nord ar SEB Vilniaus banko).

Duomenys apie turtą iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos pateikiami vieną kartą per metus.

Gyventojai dėl kompensacijos už buto šildymą ir karšto vandens ruošimą naudojant dujas ir elektros energiją kreipiasi į Socialinės paramos skyrių.
Naudingos nuorodos

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims pakeitimo įstatymas, 2011-12-01 Nr. XI-1772

Būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijos: dažniausiai užduodami klausimai