Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523, 8 37 477 513
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Išmoka vaikui

Paslaugos pavadinimas Išmoka vaikui
Paslauga skirta Fiziniams asmenims
Paslaugos teikėjas Kauno rajono savivaldybė
Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis) Išmokos vaikui skyrimas
Tikslinės grupės Šeimos auginančios vaikus
Kategorija Socialinė parama
Paslaugos aprašymas

Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 0,79 bazinės socialinės išmokos dydžio (30,02 Eur) išmoka per mėnesį.

Papildomai išmoka vaikui skiriama ir mokama:

1) kai bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja vieną ar du vaikus, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183 Eur). Vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (28,50 Eur), nuo 2 metų iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, – 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (15,20 Eur) išmoka per mėnesį;
2) kai bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, išmoka vaikui skiriama nevertinant jų gaunamų pajamų. Vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio 28,50 Eur) , nuo 2 metų iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai - 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (15,20 Eur) išmoka per mėnesį.

Išmoka skiriama Kauno mieste ir rajone gyvenantiems asmenims. Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantiems Socialinės paramos skyriaus specialistams, paštu arba per atstovą (įgaliotinį) ar elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt                    

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:

1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jei atstovaujamojo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas;
4. dokumentai, patvirtinantys rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą bei rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmokas, jei prašymą ir dokumentus teikia asmuo pripažintas ribotai veiksniu;
5. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), jei prašymą ir dokumentus teikia vaiko globėjas (rūpintojas);
6. mokymo įstaigos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi ir šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose;
7. dokumentai, pagrindžiantys asmens ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus Kauno miesto savivaldybėje, jei prašymą ir dokumentus teikia asmuo nedeklaravęs gyvenamosios vietos ir neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kauno mieste;
8. dokumentai apie bendrai gyvenančių asmenų praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos gautas pajamas, tais atvejais, kai pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus;
9. dokumentai apie dirbančių pilnamečių vaikų (įvaikių) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje, laikotarpio, pagal kurį apskaičiuojamos vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, gautų pajamų dydį;
10. banko sąskaitos rekvizitai.

Išmoka vaikui neskiriama, jei jis:

1. Susituokia.
2. Yra emancipuojamas (išskyrus tuo atveju, kai teismas nusprendžia emancipaciją panaikinti).
3. Yra pilnametis ir turi savo vaikų.
Naudingos nuorodos 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 pakeitimo įstatymas

Dažniausiai užduodami klausimai apie išmokas vaikui nuo (2018 m.)

Dėl išmokų vaikams skyrimo kreiptis į socialinio darbo organizatorę Laimą Grabauskienę tel: (8 37) 477 319.