Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Atmintinė gyventojams pirmą kartą kreipiantis dėl šildymo išlaidų kompensacijos

2022-09-26

Gyventojams pirmą kartą kreipiantis dėl šildymo išlaidų kompensacijos, reikia užpildyti Prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti,  1 priedą (pajamos), 6 priedą (nurodant tiekėją, abonento numerį ir  kitus būsto parametrus) SP – 1 ir SP – 2 formas. Būtina pateikti:

I. ELEKTRA

1. Kai toks būsto šildymas pagal projektą įrengtas statant namą - kadastrinių matavimų bylos kopija (namo knyga), kurioje nurodytas šildymo būdas – elektra arba kai tokia šildymo įranga sumontuota vėliau, suderinus su elektros energijos tiekėjais (pvz. oras-oras, oras-vanduo, geoterminis šildymas) - paraiškos (prijungimo sąlygų) kopija iš elektros tinklų apie elektros įvado galios didinimą (kuri turėjo būti išduota dėl papildomų elektros įrenginių įrengimo šildymui);

2.  Šildymo prietaiso (įrenginio) techninės charakteristikos kopijos, t. y. dokumentai, nurodantys įrenginio tipą / modelį, kitus jo parametrus (naudingumo veikimo koeficientas).

3. Kiekvieno praėjusio mėnesio elektros skaitliukų parodymų ir mokėjimo sąskaitų kopijos (jeigu elektros tiekėjas yra UAB Ignitis – duomenų pateikti nereikia, juos gausime tiesiogiai iš tiekėjo).

*Jeigu nėra galimybės pateikti 1 punkto dokumentus, turi būti surašytas buities tyrimo aktas, kuris patvirtintų, kad šildymo būdas yra elektra.

II. GAMTINĖS DUJOS

1. Gamtinių dujų tiekimo sutarties kopijos (kur pažymėta šildymas ir (ar) karštas vanduo ruošiamas gamtinėmis dujomis);

2. Šildymo prietaiso (katilo) techninės charakteristikos kopijos t. y. dokumentai nurodantys įrenginio tipą / modelį, kitus jo parametrus (kuro deginimo įrenginio naudingumo veikimo koeficientas).

III. KIETAS KURAS (malkos, anglys ir t. t.)

1. Šildymo prietaiso (katilo) techninės charakteristikos kopijos t. y. dokumentai nurodantys įrenginio tipą / modelį, kitus jo parametrus (kuro deginimo įrenginio naudingumo veikimo koeficientas).

Taip pat būtina pridėti:

1. Registrų centro duomenų bazės išrašas apie būsto duomenis (bendras, naudingas plotas, šildymo būdas ir t. t.);

2. Bendraturčių pažyma arba šeimos sudėties pažyma, kurioje nurodyta, kad tame būste daugiau deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų nėra;

3. Nuomos sutarties kopija, jeigu būstą nuomojasi (nuoma turi būti įregistruota Registrų centre);

4. Dokumentai apie pajamas: darbo užmokesčio pažymos, žemės nuomos pajamų išmokėjimo pažyma ir t. t.. Jeigu vykdoma savarankiška veikla, turi pateikti dokumentus apie gaunamas pajamas (pvz. gali būti verslo liudijimo žurnalas, veiklos apskaitos žurnalas arba laisvos formos pranešimas apie gautas (arba negautas) pajamas ir t. t.). Pajamas būtina įrašyti į Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti 1 priedą.