Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Dėl apsauginio pylimo Radikių k.

2022-01-31

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti apsauginio pylimo su įlaidinėmis sienelėmis ir vandens pralaidomis Radikių kaime, Kauno r. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

 

 

 

Statybvietės adresas – Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k. Žemės sklypų duomenys:
kadastro Nr. 5217/0013:407, plotas 0,8826 ha, žemės pagrindinė naudojimo paskirtis - kita,
naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos; 5217/0025:194, plotas 1,2300 ha, žemės pagrindinė
naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - bendrojo naudojimo teritorijos; 5217/0025:184, plotas
0,2057 ha, žemės pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio, naudojimo būdas - kiti žemės ūkio
paskirties sklypai; 5217/0025:196, plotas 0,0978 ha, žemės pagrindinė naudojimo paskirtis - kita,
naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos; 5217/0025:195, plotas 0,3566 ha, žemės
pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos.

Statinių paskirtis - hidrotechnikos statiniai.

Projektuotojas UAB SRP projektas, į. k. 300043111, buveinės adresas Savanorių pr. 176C, LT-
03154 Vilnius, tel. Nr. 866270945, el. paštas info@srp.lt.

Projektinius pasiūlymus parengė Tadas Čekanauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. 37243, el. paštas
tadas.cekanauskas@gmail.com.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgaliotas atstovas,
galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „SRP Projektas“, Eglė Kerušauskienė, el. p.
egle.kerusauskiene@srp.lt, tel. Nr.: +370 624 30452.

Statytojas Kauno rajono savivaldybė, į. k. 188756386, buveinės adresas Kaunas, Savanorių pr. 371,
el. paštas info@krs.lt, tel. Nr. 8 670 88540

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje
www.krs.lt (papildoma informacija tel. 8 624 30452).

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto
rengėjams paštu adresu UAB "SRP Projektas", Savanorių pr. 176C, 03154 Vilnius arba el. paštu
info@srp.lt iki 2022-02-09.

Viešas susirinkimas įvyks 2022-02-09 16.00 val. Domeikavos laisvalaikio salėje Bažnyčios g. 3, Domeikavos k., Kauno r.sav. 

* Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) 2021-04-16 d. Sprendimu Nr. V-854
(pakeitimas įsigalioja 2022-01-17 d.) suinteresuoti visuomenės atstovai, dalyvaujantys viešame
susirinkime, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (FFP2 respiratorius),
laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ir pateikti galiojantį galimybių
pasą.