Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523, 8 37 477 513
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Informacija dėl socialinių pašalpų

2014-07-28

Nuo 2014 m. sausio 1 d. socialinę pašalpą savivaldybės teikia vykdydamos savarankiškąją savivaldybių funkciją, kuri yra finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Kauno r. savivaldybės taryba 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-31 patvirtino socialinės pašalpos teikimo tvarkos aprašą. Jame numatyti pagrindai, kuriems esant socialinės pašalpos dydis mažinamas ar didinamas, mokėjimas sustabdomas, nutraukiamas ar atnaujinamas, socialinė pašalpa skiriama išimties tvarka ar ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims. Informuojame, kad nuo šių metų birželio 1 dienos socialinė pašalpa bus mažinama 20 procentų nedirbantiems darbingo amžiaus bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurie socialinę pašalpą gauna 12 mėnesių. Socialinės pašalpos dydis nebus mažinamas vaikams, įskaitant pilnamečius vaikus, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

 

Socialinės paramos skyrius

2014-05-19