Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Informuojame apie pritarimą Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo

2021-03-05

INFORMUOJAME APIE PRITARIMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 2-OJO KEITIMO KONCEPCIJAI (II ALTERNATYVAI)

Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. vasario 22 d.  įsakymu Nr. ĮS-384 „Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo koncepcijai“ pritarė Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo koncepcijai – II-ajai alternatyvai. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje taip pat buvo atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

Su pasirinkta alternatyva bei motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, SPAV vertinimo subjektų išvadomis, šių išvadų įvertinimo pažyma, su visuomenės dalyvavimo procese informacija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas TPD numeris K-RJ-52-19-452. Su Planavimo organizatoriaus ir vyr. architekto pritarimais koncepcijai (alternatyvai), SPAV ataskaita, koncepcijos aiškinamuoju raštu ir pritarta Planavimo organizatoriaus koncepcijos alternatyva taip pat galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, adresu: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/bendrasis-ir-specialieji-planai/bendrojo-plano-2-asis-pakeitimas/

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimas Nr.TS-97 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Plano 2-ojo keitimo tikslai:

1. Kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius, sudaryti sąlygas tolimesnei Savivaldybės teritorijos darniai raidai ir plėtrai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai ir teritorijų sanglaudai;

2. Nustatyti sveikos, saugios ir harmoningos gyvenamųjų vietovių aplinkos, socialinės, ekonominės ir techninės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;

3. Sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimu ir atkūrimui;

4. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui;

5. Sudaryti sąlygas investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę ir auginant rajono ekonominį potencialą;

6. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei Savivaldybės interesus, nustatant teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;

7. Sudaryti sąlygas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, įveiklinimui ir pažinimui, būtinojo gamtinio karkaso formavimui ekologinei pusiausvyrai išlaikyti.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 37) 305 502, faksas: (8 37) 313 797, interneto svetainės adresas: www.krs.lt. Informaciją apie Bendrąjį planą teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė (gyventojų konsultacijos, dokumentų priėmimas urbanistiniais klausimais) – Džuljeta Bartkienė, tel. (8 670) 97 342, el. p. dzuljeta.bartkiene@krs.lt.

Bendrojo plano 2-ojokeitimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, el. p. info@gauce.lt, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: 8 610 62098, el. p. ruta@gauce.lt.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl rengiamo Bendrojo plano 2-ojo keitimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu el. paštu bendrasisplanas@krs.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas numeris sistemoje K-RJ-52-19-452), visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.