Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523, 8 37 477 513
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

2017-07-28

Šių metų liepos 27 d. Domeikavos seniūnijoje pagal sudarytą darbotvarkę Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo, vyko posėdis, kuriame buvo svarstoma prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų priemonių įgyvendinimo aptarimas ir patvirtinimas. Priemonei įgyvendinti iš šešių pateiktų vykdytinų veiklų sąrašo išskirti šiuos:

  • vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingų vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
  • kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą;
  • sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
  • bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Daugiau informacijos: Išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas