Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Mobiliųjų psichologinių krizų įveikimo komandų paslauga Ukrainos žmonėms

2022-05-19

Mobilioji psichologinių krizių įveikimo komanda (MPKĮK) teikia krizinę pagalbą įstaigai, organizacijai, bendruomenei, asmenų grupei ištikus sukrečiančiam įvykiui. Teikia trumpalaikes į kritinį patyrimą orientuotas konsultacijas. Pirma konsultacija teikiama nuotoliu, paskambinusiam asmeniui. Esant poreikiui, atvyksta į vietą sutartu laiku. Teikiamos konsultacijos nemokamos. Paslaugas finansuoja LR SAM.

Kreiptis krizių psichologo konsultacijos kviečiame įstaigas, organizacijas, bendruomenes, šeimas, asmenų grupes šiais atvejais:

  • jei apgyvendinote ukrainiečių šeimą
  • jei jūsų organizacijoje dirba Ukrainos piliečiai ar jų artimieji,
  • jei teikiate socialines paslaugas ukrainiečių pabėgėlių grupėms,
  • jei susiduriate su kriziniu įvykiu, kuris emociškai stipriai paveikia ukrainiečių pabėgėlių grupę ar darbovietės, kurioje įdarbinami ukrainiečiai, kolektyvą.

Kaip susisiekti su šia komanda?
Su Mobiliąja psichologinių krizių komanda galite susisiekti telefonu 1815. I–VII, 8–20 val. Paskambinus šiuo numeriu bus suteikta pirminė nuotolinė konsultacija telefonu, sutarta dėl komandos vykimo būtinybės ir galimų pagalbos būdų.
Kaip teikiamos šios komandos paslaugos?
Mobiliosios psichologinių krizių komandos specialistai paslaugas teikia gyvai, atvykę į vietą, arba nuotoliniu būdu. Pagalbos Ukrainos piliečiams atveju, komandos teiks pagalbą rusų ir/arba anglų kalbomis.
Ar už konsultacijas reikės susimokėti?
Konsultacijos yra nemokamos. Jas finansuoja Sveikatos apsaugos ministerija, o skambučių centro 1815 ir mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo komandų veiklą koordinuoja
Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Daugiau informacijos https://kriziukomanda.lt

Мы являемся Мобильной командой по преодолению кризисных ситуаций (MPKĮK), которая организована по инициативе Министерства Здравоохранения Литовской Республики. Мы предоставляем психологическую помощь по преодолению кризиса после травматических событий учреждениям, организациям, обществам и отдельным группам людей. Предоставляем кратковременное консультирование, направленное на преодоление травматического, кризисного опыта. Первая консультация обратившемуся за помощью проводится удаленным способом, по телефону. При необходимости мы можем приехать на место события в заранее оговоренное время.

Какие услуги предоставляет наша команда?

Мобильная команда по преодолению кризисных ситуаций предоставляет психологическую помощь обществам, организациям и семьям, которые находятся в кризисной ситуации из за утраты, несчастного случая либо другого травматического события. Также мы предоставляем помощь беженцам из Украины и их семьям.

Кому предназначены услуги мобильной команды по преодолению кризисных ситуаций?

Мы предлагаем обращаться за помощью кризисного психолога учреждениям, организациям, обществам, семьям, отдельным группам людей. Также предлагаем обращаться и в следующих случаях:

Если Вы являетесь гражданином Украины и нуждаетесь в помощи психолога из-за травматического опыта, связанного с военными действиями,
Если в вашей организации работают граждане Украины или их близкие,
Если вы предоставляете социальную помощь группам беженцев из Украины,
Если вы столкнулись с кризисной ситуацией, которая емоционально сильно затронула группу беженцев из Украины или коллектив учреждения, в котором работают украинцы.

Как связаться с нашей командой?

С мобильной командой по преодолению кризисных ситуаций можно связаться по телефону 1815. По этому телефону Вам будет предоставлена первая удаленная консультация, будет оговорена необходимость прибытия команды на место и возможные методы помощи.

Как предоставляются услуги нашей команды?

Специалисты мобильной команды по преодолению кризисных ситуаций предоставляют свои услуги вживую ("офлайн"), прибыв на место, либо удаленным способом ("онлайн"). В том случае, когда услуги предоставляются гражданам Украины, команда предлагает помощь на русском и/или английском языке.

Нужно ли платить за консультации?

Консультации предоставляются бесплатно. Они финансируются Министерством здравоохранения. Деятельность центра звонков 1815 и Мобильных команд по преодолению кризисных ситуаций координирует Государственный центр психического здоровья.

1815 I Мобильная команда по преодолению кризиса I I-VII, 8-20 ч.

Дополнительная информация  https://kriziukomanda.lt