Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523, 8 37 477 513
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Nemokamos treniruotės Kauno rajono gyventojams nuo 55 m.

2019-11-04

Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras vadovaudamasis 2017 m. spalio 26 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-381 "Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos visuomenės sveikatos biuro fizinio aktyvumo skatinimo Kauno rajono bendruomenėje projektui ir jo bendro finansavimo užtikrinimo" įgyvendina projektą "Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno rajono bendruomenėje", finansuojamą ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 "Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu".

Projekto tikslas yra padidinti Kauno rajono vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni) gyventojų sveikatos raštingumo lygį ir suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. Projekto metu organizuojami fizinio aktyvumo užsiėmimai, t. y. nuotolinės (interaktyvios) treniruotės, treniruotės su treneriais, išvykos į baseiną. Vasarą planuojama organizuoti sveikatingumo stovyklas.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, nuo šių metų spalio mėnesio Domeikavos gimnazijoje (Bažnyčios g. 3, Domeikava) trečiadieniais 18 val. vykta nemokamos treniruotės Kauno rajono gyventojams nuo 55 metų. Kontaktinis telefonas pasiteiravimui: 8 674 85501.