Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Pakaunės gyventojai gali kreiptis dėl kompensacijų už ukrainiečių apgyvendinimą

2022-05-05

Gyventojams ir verslams, neatlygintinai apgyvendinusiems karo pabėgėlius iš Ukrainos, gali būti skiriamos kompensacijos. Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui, panaudos davėjui skiriama 150 eurų suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą papildomai skiriama 50 eurų suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį užsienietį.

Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsiregistravusių užsieniečių skaičių už antrąjį ar paskesnius būsto panaudos pagrindais perdavimo naudotis mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos (jei užsieniečių registravimo Migracijos departamente data yra vėlesnė nei būsto panaudos pagrindais perdavimo data – nuo  užsieniečių registravimo Migracijos departamente dienos).

Kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai ir viršyti būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpį. Panaudos davėjas kompensacijos mokėjimo laikotarpiu, pasikeitus būsto panaudos sutartyje užsiregistravusių užsieniečių skaičiui ar nutraukus panaudos sutartį, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos, apie tai pranešti savivaldybės administracijai.

Prašymus ir dokumentus galima pateikti Kauno rajono savivaldybės Gyventojų priėmimo skyriuje arba gyvenamosios vietos seniūnijoje. 

Norintieji gauti paramą turi pateikti savo asmens dokumentą, prašymą savivaldybei bei būsto panaudos sutartį, kurioje nurodyti gavėjų asmens duomenys, karo pabėgėlio ar jų grupės ILTU kodai ir kita reikiama informacija. Verslo atstovai papildomai pateikia įmonės duomenis.

Prašymai ir dokumentai darbo dienomis priimami 8-16.45 val.

Daugiau informacijos: 

https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/socialines-paramos-skyrius/teikiamos-paslaugos/kompensacijos-u%C5%BE-b%C5%ABsto-suteikim%C4%85-u%C5%BEsienie%C4%8Diams-skyrimas-ir-mok%C4%97jimas/