Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Potvynių rizikos valdymas Radikių kaime

2021-10-29

Kauno rajono savivaldybėje pradėtas rengti projektas „Potvynių rizikos valdymas Radikių kaime Kauno rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas – įgyvendinti priemonių, skirtų apsaugoti potvynių užliejamas teritorijas nuo galimų potvynių, įrengimą. Šiuo metu vyksta pylimo projektavimo darbai, jų metu iškilo klausimas dėl planuojamo pylimo ilgio. Aplinkos ministerija yra pritarusi dviems projektuojamo pylimo alternatyvoms, kurios iš esmės skiriasi tik planuojamo pylimo ilgiu. Pirmu atveju pylimas būtų projektuojamas tik valstybei nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, besiribojančiuose su Neries upe, ir ties Lapienės upeliu kiltų į viršų, taip neužtikrinant apsaugos nuo galimo potvynio Pakraščio g. gyventojams, antru atveju – pylimas būtų projektuojamas ne tik valstybei nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, besiribojančiuose su Neries upe, bet ir dalyje privačios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0013:1088. Antru atveju projektuojamo pylimo ilgis privačiame žemės sklype būtų apie 200 m. ilgio ir sudarytų apsaugą nuo galimo potvynio Pakraščio g. gyventojams. 

​Dėl projektuojamo pylimo ilgio 2021-10-25 įvyko Kauno rajono savivaldybės organizuotas susitikimas su Pakraščio g. gyventojais. Susitikimo metu nutarta pateikti gyventojams dokumentaciją, skirtą susipažinti su  projektuojamo pylimo sprendiniais ir per kelias savaites po šios informacijos pateikimo organizuoti susitikimą, kurio metu būtų priimtas sprendimas dėl projektuojamo pylimo ilgio. Apie konkrečią susitikimo datą ir laiką gyventojai bus informuoti laiškais. 

​Informacija susipažinimui yra įkelta adresu: https://kaunor-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/meile_varneliene_kaunor_onmicrosoft_com/EhsVwWPTOTBAmL6J_0U7kG4BTNa_ibQJd26ELNmouWVKYQ?e=peudQ6. Pateiktų sprendinių 
4 lape yra pažymėta projektuojamo pylimo už Lapienės upelio dalis, kuria viena alternatyva skiriasi nuo kitos. 

​Pastebėjimus ir siūlymus dėl planuojamo pylimo sprendinių prašome siųsti Radikių pylimo darbo grupės vadovei – Meilei Varnelienei, Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojai, el. p. meile.varneliene@krs.lt, mob. tel. (8 670) 88 540 arba projekto inžinieriui  - Mindaugui Arbačauskui, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiajam specialistui, el. p. mindaugas.arbacauskas@krs.lt,  mob. Tel. (8 670) 89117.

​Taip pat informuojame, kad parengto techninio projekto sprendinių viešinimas planuojamas lapkričio mėnesį. Suinteresuota visuomenė bus informuota dėl konkrečios datos ir laiko.