Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523, 8 37 477 513
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Projektas "JUDAM"

2019-05-14

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nesimokantiems, nedirbantiems ir neregistruotiems darbo biržoje jaunuoliams siūlome tapti projekto “Judam” dalyviais. Parama jaunuoliams teikiama atsižvelgiant į konkrečius jauno žmogaus polinkius ir galimybes. Vykdant šį projektą ypač svarbi partnerystė ir tarpžinybinis tinklas, todėl labai tikimės, kad padėsite ir paskleisite informaciją savo įstaigoje bei informuosite partnerius, kuriems ši informacija būtų naudinga.

Projekto  "JUDAM" tikslas - mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes. Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 m. jaunimas. Jei žinote tokių jaunuolių - labai prašome mus informuoti, kad kuo greičiau galėtume suteikti tikslinę pagalbą potencialiam dalyviui.

Projekto vykdymo metu bus įgyvendinamos ankstyvos intervencijos priemonės, numatytos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 "Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo" bei užtikrinančios pirminės intervencijos paslaugų teikimą neaktyviam jaunimui, atsižvelgiant į individualius jaunų žmonių poreikius ir taikant įvairias darbo su jaunimu formas, neformaliojo ugdymo metodus, skatinančius motyvaciją dirbti/mokytis, didinančius pasitikėjimą savimi ir atsakomybę, leidžiančius labiau pažinti save, atskleidžiant savo stipriąsias ir silpnąsias puses.

Projekto dalyviams bus teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės, motyvavimo, asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugos. Taip pat bus sudarytos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, tarpasmeninių, profesinių, dalykinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.

Išsamesnė informacija apie projektą "JUDAM"