Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523, 8 37 477 513
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Sakralinės muzikos festivalio akimirkos

2014-06-18

Birželio 14-ąją Sakralinės muzikos festivalis, kuris Domeikavoje rengiamas jau trečius metus, buvo skirtas Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Domeikavos Lietuvos Kankinių bažnyčioje toks gausus dainininkų būrys susirenka tik kartą metuose.

Džiaugiamės savo nuolatiniais svečiais iš Garliavos, Babtų ir Samylų.

Su didele pagarba koncertą pakvietėme pradėti  1948 m. gegužės 22d. įvykių liudininkę Oną Gliebienę. Tuo metu jaunutę 24-ių metų mokytoją ištrėmė į Krasnojarsko kraštą. Garbaus 90-ties metų amžiaus viešnia mums dainavo ir skaitė savo eiles. Jaudulio ašara nuriedėjo mūsų viešniai,  kai klausytojai, suprasdami kokia didelė stiprybė, ištvermė ir meilė Tėvynei slypi mūsų tautos tremtinių širdyse,  jai plojo atsistoję.

1941 m. birželio 14-osios liudininkas profesorius daktaras Rimvydas Stropus dalijosi savo prisiminimais apie sunkius išbandymus, kuriuos teko patirti paauglystės metais, kai visa jo šeima išgyveno tremties baisumus.

Tarsi atsvara sunkiems išgyvenimams, savo skambiais balsais visus pasveikino jaunimo ansamblis „Dominantė“. Gražiausius kūrinius dovanojo Kauno rajono chorai: Babtų „Gynia“, meno vadovė Danguolė Michelskienė, koncertmeisterė Gailutė Bogdonaitė;  Samylų „Žaisa“, meno vadovė Laima Dzedaravičienė; Garliavos „Melodija“, meno vadovė Ramunė Navickienė ir festivalio organizatoriai Domeikavos „Versmė“, meno vadovė Rasa Endriukaitienė, koncertmeisteris Rimvydas Kruopis.

K. Kavecko „O Sacrum Convivium“ subūrė visus choristus į skambų jungtinį Kauno rajono chorą. Šeši kartu atliekami kūriniai virpino bažnyčios sienas, aidas skriejo skliautais ir grįždavo į kiekvieno širdį.

Renginio dalyvius ir svečius sveikino Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas, Seimo narys Donatas Jankauskas ir Domeikavos bendruomenės pirmininkas Irenijus Šmidtas.

Per 90-ešimt dalyvių ir nemažo būrio žiūrovų  giedama J.Naujalio „Lietuva Brangi“  vainikavo šių metų Kauno rajono chorų sakralinį festivalį.