Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Svarbi informacija gyventojams dėl suskystintų naftos dujų balionų

2023-02-14

Trijų ar daugiau aukštų daugiabučių namų gyventojai, kurių namai įtraukti į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos parengtus sąrašus, pagal kuriuos juose numatoma keisti dujų balionus alternatyviais energijos šaltiniais, turi pasirinkti alternatyvų energijos šaltinį – elektrą arba gamtines dujas (jeigu įrengti gamtinių dujų įvadai).                             

Nuo 2023 m. vasario 1 d. daugiabučių namų atstovai (daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu  Civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – Agentūra) gali teikti paraiškas paramai gauti pagal programą „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ (toliau – Paraiška). Paraiškos Agentūroje priimamos iki 2023 m. birželio 1 d.

Su Paraiškos teikimo sąlygomis galite susipažinti Agentūros internetinėje svetainėje, https://www.apva.lt/. Siekiant pasinaudoti teikiama parama, anksčiau nurodytus darbus privaloma atlikti iki 2023 m. lapkričio 30 d.

Valstybės subsidijos, renkantis alternatyvius energijos šaltinius, vienam butui:

- Iki 242 Eur su PVM daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimui ir (ar) pertvarkymui laiptinėse bei bendros paskirties patalpose;                   

- Iki 242 Eur su PVM butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymui;                    

- Iki 242 Eur su PVM įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimui.

Atkreipiame dėmesį, kad trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namų butuose dujų balionus eksploatuojantiems asmenims, už teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą, gali būti taikomos administracinio poveikio priemonės.

Prašome Jūsų informuoti daugiabučių namų, kuriuose suskystintų naftos dujų balionai vis dar naudojami maistui ruošti, bei kurių namai įtraukti į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos parengtus sąrašus, gyventojus, apie galimybę gauti paramą, taip pat inicijuoti reikiamas procedūras gyventojų sprendimui priimti bei Paraiškai pateikti.