Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Seniūnaičiai

Kauno rajono savivaldybės 2019 m. Domeikavos seniūnijos seniūnaičių sąrašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. ĮS-2266

Eil. Nr. Seniūnaitija

Išrinkto seniūnaičio vardas, pavardė, telefonas, el. paštas

1. Aukščių gatvės seniūnaitija Rolandas Janulevičius, mob. 8 650 36 339
2. Bažnyčios gatvės seniūnaitija Laimutė Butkienė, mob. 8 655 32 330
3. Domeikavos kaimo seniūnaitija Vytautas Pupius, mob. 8 616 28 758
4. Kauno gatvės seniūnaitija
Danguolė Kasparienė, mob. 8 618 07 181
El. paštas: kaspariene@gmail.com 
5. Neries 1-oji seniūnaitija
Pranas Statulevičius, mob. 8 614 61 640
El. paštas: p.statulevicius@gmail.com
6. Neries 2-oji seniūnaitija
Vytovtas Jakimčiukas, mob. 8 687 43 133
El. paštas: vjakimciukas@gmail.com
7. Plačiosios gatvės seniūnaitija
Rūta Butkuvienė, mob. 8 612 52614
El. paštas: rutagen@gmail.com
8. Radikių-Salių seniūnaitija
Juozas Ravinis, mob. 8 601 17 234
El. paštas: juozas.ravinis@policija.lt
9.
Radikių-Smiltynų seniūnaitija
Gintautas Damijonaitis, mob. 8 611 24728
10. Šakių kaimo seniūnaitija
Ričardas Jokimčius, mob. 8 687 53 450
El.paštas: rijok@inbox.lt
11. Varluvos kaimo seniūnaitija
Donatas Pocius, mob. 8 602 69 696
El.paštas: donatas.pocius@yahoo.com
12. Voškonių kaimo seniūnaitija
Genovaitė Linkuvienė, mob. 8 615 23 998
El. paštas: linkuvienegenovaite@gmail.com

Kauno rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatai

Dėl Kauno rajono savivaldybės seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo veikla, apmokėjimo

 (Tvarkos aprašas)

Seniūnaičio žinynas