Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo

2021-04-06

INFORMUOJAME APIE PRITARIMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJAI

Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. balandžio 6 d.įsakymu Nr. ĮS-732„Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koncepcijai“ pritarė Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koncepcijai– A alternatyvai. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje taip pat buvo nuspręsta, kad nereikia atlikti Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Su pasirinkta alternatyva bei motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą ir SPAV nerengimo priežastis, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje:https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas,   TPD numeris S-RJ-52-20-164, taip pat galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, adresu: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimas Nr.TS-58 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.

Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo planokeitimo tikslai:

1. patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas ir plėtros kryptis;

2. nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijų teritorijas;

3. parengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvas.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 37) 305 502, faksas: (8 37) 313 797, interneto svetainės adresas: www.krs.lt. Informaciją teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vyr. specialistė (vandentvarka, investiciniai projektai) – Dalia Marcinkienė, tel. (8 601) 96 867, el. p. dalia.marcinkiene@krs.lt ir Urbanistikos skyriausvyr. specialistė (teritorijų planavimas) – Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė, tel. (8 37) 305 510, (8 620) 83 496, el. p. neringa.blaskeviciene@krs.lt.

Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo planokeitimo rengėjas: UAB „Daugėla“, adresas: A. Smetonos g. 8-2, 01115 Vilnius, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt. Direktorė – Gaudenta Sakalauskienė. Plano vadovas – Nerijus Gerdvilis, tel. (8 650) 83 836, el. p. nerijus@daugela.lt.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl rengiamo Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo planokeitimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas numeris sistemoje S-RJ-52-20-164), visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.