Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Detalieji žemės sklypų planai

Informacija dėl melioracijos sistemų ir jų statinių rekonstravimo darbų projekto


Pranešimas apie kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimą Voškonių k.


Informacija, apie parengtą žemės sklypo, esančio Radikių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą


Žemės sklypo (kad. Nr. 5217/0010:0803) Kauno rajono sav., Domeikavos sen., Ražių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas


Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., sklypo Nr. 616 (kadastro Nr. 5217/0014:616)
detaliojo plano ir Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., sklypo Nr. 355 (kadastro Nr. 5217/0014:315) detaliojo  plano keitimas:


Detaliojo plano žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen.,
Šakių k., Drebulių g. 17, kadastro Nr. 5217/0014:650 (plotas – 0,2486 ha) koregavimas


Informacija, apie parengtą žemės sklypo, esančio Radikių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą


Informaciją apie parengtą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą, esantį Tauro g. 14, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r. / Brėžinys


Pranešimas apie pradedamą rengti kompleksinio teritorijų planavimo dokumento - detaliojo plano, koregavimą (Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., Tikslo g. 3)


Pranešimas apie kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimą (Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k.)