Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Detalieji žemės sklypų planai

Dėl parengto detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5217/0008:324 (Gubojos g. 21, kad. Nr. 5217/0008:819)


Dėl parengto detaliojo plano keitimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Pienių g. 40, žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0012:220

Schema


Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą (Birutės g. 12, Radikių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.)


Informacija apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. TS-211 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0010:215, kadastro Nr. 5217/0010:216, kadastro Nr. 5217/0010:218, kadastro Nr. 5217/0010:219, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.: Ozo g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:837 ir Ozo g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:1371. Proceso Nr. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) K-VT-52-23-843.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


Dėl pradedamo rengti detaliojo plano keitimo viešinimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Pienių g. 40, žemės sklypo, kadastro Nr. 52170012220


INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA PARENGTĄ IR VIEŠINAMĄ Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. TS-318 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0014:788 ir kadastro Nr. 5217/0014:789, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.: Plačioji g. 2C, kadastro Nr. 5217/0014:66 ir Plačioji g. 2D, kadastro Nr. 5217/0014:48, kurio plotas 0.1887 ha.

Aiškinamasis raštas (Plačioji g. 2C ir 2D, Domeikava)

Pagrindinis brėžinys (Plačioji g. 2C ir 2D, Domeikava)


Pranešimas apie pradedamą rengti kompleksinio teritorijų planavimo dokumento - detaliojo plano, koregavimą Domeikavos k., Plačioji g. 2C ir Plačioji g. 2D


Informacija dėl melioracijos sistemų ir jų statinių rekonstravimo darbų projekto


Pranešimas apie kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimą Voškonių k.


Informacija, apie parengtą žemės sklypo, esančio Radikių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą


Žemės sklypo (kad. Nr. 5217/0010:0803) Kauno rajono sav., Domeikavos sen., Ražių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas


Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., sklypo Nr. 616 (kadastro Nr. 5217/0014:616)
detaliojo plano ir Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., sklypo Nr. 355 (kadastro Nr. 5217/0014:315) detaliojo  plano keitimas:


Detaliojo plano žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen.,
Šakių k., Drebulių g. 17, kadastro Nr. 5217/0014:650 (plotas – 0,2486 ha) koregavimas


Informacija, apie parengtą žemės sklypo, esančio Radikių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą


Informaciją apie parengtą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą, esantį Tauro g. 14, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r. / Brėžinys


Pranešimas apie pradedamą rengti kompleksinio teritorijų planavimo dokumento - detaliojo plano, koregavimą (Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., Tikslo g. 3)


Pranešimas apie kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimą (Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k.)